Publicerad: 16 februari 2017
Prenumerera på Patientsäkerhet

Inför mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2017

Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till nationella punktprevalensmätningar av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) en gång per år. Nästa mätning är planerad till vecka 12-13 (20/3-31/3) 2017.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot