Publicerad: 31 oktober 2018

Inför mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2019

SKL bjuder in till nationella punktprevalensmätningar av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) en gång per år. Nästa mätning är planerad till vecka 12-13 (18/3-31/3) 2019.

Protokoll och instruktioner inför mätningarna 2019 kommer att publiceras vid årsskiftet och länkas nedan.

  • Protokoll vid registrering av basala hygienrutiner och klädregler (BHK)
  • Instruktioner till protokoll och inmatning av data om basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

Inloggningsuppgifter till PPM databasen

Kommuner

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) beställer användarnamn och lösenord genom att maila funktionsbrevlåda support-ppm@skl.se .

MAS ansvara för att distribuera kommunens inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer som behöver ha tillgång till databasen.

Det är samma användarnamn och lösenord för hela kommunen.
PPM-databasen

Landsting/region

SKL distribuerar landstinget/regionens användarnamn och lösenord till SKLs kontaktperson inom patientsäkerhet. SKLs kontaktperson ansvara för att distribuera inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer inom landstinget/regionen som behöver ha tillgång till databasen.

Det är samma användarnamn och lösenord för hela landstinget/regionen.
PPM-databasen

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot