Publicerad: 16 februari 2017

Inför mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2017

Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till nationella punktprevalensmätningar av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) en gång per år. Nästa mätning är planerad till vecka 12-13 (20/3-31/3) 2017.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot