Publicerad: 4 januari 2018

Inför mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2018

Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till nationella punktprevalensmätningar av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) en gång per år. Nästa mätning är planerad till vecka 12-13 (19/3-31/3) 2018.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot