Publicerad: 29 augusti 2019

Inför mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2020

SKL bjuder in till nationella punktprevalensmätningar av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) en gång per år. Nästa mätning är planerad till vecka 11-12 (9/3-22/3) 2020.

Protokoll och instruktioner inför mätningarna 2020 kommer att publiceras vid årsskiftet och länkas nedan.

Inloggningsuppgifter till PPM databasen

Kommuner

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) beställer användarnamn och lösenord genom att mejla funktionsbrevlåda support-ppm@skl.se .

MAS ansvara för att distribuera kommunens inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer som behöver ha tillgång till databasen.

Det är samma användarnamn och lösenord för hela kommunen.

PPM-databasen

Regioner

SKL distribuerar regionens användarnamn och lösenord till SKLs kontaktperson inom patientsäkerhet. SKLs kontaktperson ansvara för att distribuera inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer inom landstinget/regionen som behöver ha tillgång till databasen.

Det är samma användarnamn och lösenord för hela landstinget/regionen.

PPM-databasen

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot