Publicerad: 10 september 2018

Inför mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2019

SKL bjuder in till nationella punktprevalensmätningar av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) en gång per år. Nästa mätning är planerad till vecka 12-13 (18/3-31/3) 2019.

Protokoll och instruktioner inför mätningarna 2019 kommer att publiceras vid årsskiftet och länkas nedan.

  • Protokoll vid registrering av basala hygienrutiner och klädregler (BHK)
  • Instruktioner till protokoll och inmatning av data om basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot