Publicerad: 16 februari 2017

Mätning av trycksår i slutenvården

Förekomsten av trycksår mäts årligen sedan 2011. I den senaste mätningen hade drygt 13 procent av alla patienter i landstingen ett eller flera trycksår.

Mätningarna är observationsstudier som genomförs under en bestämd tidpunkt på alla inneliggande patienter som kan och vill delta. Resultaten från trycksårsmätningarna ska användas i det lokala förbättringsarbetet.

Beskrivning av trycksårsmätningen, PDF, öppnas i nytt fönster

Resultat av mätningarna

2016 års mätning genomfördes under vecka 10 på cirka 13 000 patienter. Drygt 13 procent hade ett eller flera trycksår. En stor del av dessa hade lindrigare trycksår (rodnad som inte bleknar vid tryck) men drygt 7 procent hade ett allvarligare trycksår (hudskada klassificerad som kategori 2 till 4). Trots olika insatser på nationell, regional och lokal nivå ligger andelen trycksår på en stabil nivå sedan 2012.

Resultaten av trycksårsmätningarna i interaktiva diagram, Microsoft Power BI

Diagrammen visas på tre flikar med möjlighet att filtrera genom fasta val eller genom att klicka direkt i diagrammen. Mätningarna innehåller endast resultat från slutenvårdsavdelningar (exkl. rättspsykiatri, palliativ vård och hemsjukvård.) Enheter eller undergrupper med färre än 30 observationer redovisas inte.

Resultat av 2016 års trycksårsmätning i PDF, öppnas i nytt fönster

Trycksår går att förebygga

Genom att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och sätta in förebyggande åtgärder kan andelen patienter med trycksår minimeras. Det kräver ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer.

SKL har tagit fram ett åtgärdspaket som beskriver åtgärder för att förebygga trycksår. SKL har även tagit fram en rapport där framgångsfaktorer för att minska trycksår beskrivs.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot