Publicerad: 16 maj 2019

Inför mätning av trycksår

Varje år erbjuder SKL regionerna och kommunerna en nationell punktprevalensmätning (PPM) av trycksår. 2019 sker mätningen av trycksår under vecka 10 och mätningen av PPM-VRI och PPM-BHK under vecka 12–13.

Punktprevalensmätning av trycksår

SKL bjuder in regioner och kommuner till nationell punktprevalensmätning (PPM) av trycksår under vecka 10 (4/3–10/3) år 2019. Från och med våren 2019 utökas punktprevalensmätningen för trycksår med två nya kategorier.

Protokoll Nationell punktprevalensmätning VT 2019 (PDF, nytt fönster)

Instruktioner PPM-trycksår VT 2019 (PDF, nytt fönster)

De evidensbaserade riktlinjerna för prevention och behandling av trycksår gavs ut 2014. En kortversion finns översatt till svenska.

Kortversion, European Pressure Ulcer Advisory Panel´s (EPUAP) (PDF, nytt fönster)

Uppdaterat klassifikationssystem

Trycksår identifieras och klassificeras utifrån sårdjup enligt kategori 1–4. För båda de nya kategorierna är dock sårdjupet omöjligt att ta ställning till. ”Icke klassificerbart trycksår”, är ett öppet sår som är täckt av död vävnad eller sårskorpa. Den andra kategorin, ”Misstänkt djup hudskada”, har missfärgad intakt hud där skada kan finnas i underliggande vävnad. I informationsbladet nedan finns samtliga sex kategorier beskrivna. Se även en film om trycksår inför PPM mätningarna 2019 (8 min).

Trycksår - uppdaterat klassifikationssystem (PDF, öppnas i nytt fönster)


Verktyg

Protokoll och instruktioner inför mätningarna 2019 kommer att publiceras vid årsskiftet.

Inloggningsuppgifter till PPM databasen

Kommuner

  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) beställer användarnamn och lösenord genom att mejla funktionsbrevlåda support-ppm@skl.se .
  • MAS ansvara för att distribuera kommunens inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer som behöver ha tillgång till databasen.
  • Det är samma användarnamn och lösenord för hela kommunen.

Regioner

  • SKL distribuerar regionens användarnamn och lösenord till SKL:s kontaktperson inom patientsäkerhet.
  • SKL:s kontaktperson ansvarar för att distribuera inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer inom regionen som behöver ha tillgång till databasen.
  • Det är samma användarnamn och lösenord för hela regionen.

PPM-databasen

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot