Publicerad: 17 februari 2017

Inför mätning av trycksår

Varje år bjuder Sveriges Kommuner och Landsting in landstingen till en nationell punktprevalensmätning (PPM) av trycksår. Databasen som används är även öppen för egna månadsmätningar.

Punktprevalensmätning av trycksår

Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in landstingen och kommuner till en nationell punktprevalensmätning (PPM) trycksår under vecka 10 samt PPM-VRI och PPM-BHK under vecka 12-13 2017.

Verktyg

Nedan finns protokoll, instruktioner och patientinformation för PPM-trycksår. För er som gör lokala och regionala mätningar gäller protokollet från och med den 7 februari 2017 då databasen är justerad.

Instruktioner PPM-trycksår (PDF, nytt fönster)

Protokoll Nationell punktprevalensmätning (Word, nytt fönster)

Information till patient eller närstående (Word, nytt fönster)

Information till boende eller närstående (Word, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot