Publicerad: 21 februari 2017

Mätning av vårdrelaterade infektioner i slutenvården

Förekomsten av vårdrelaterade infektioner inom slutenvården har mätts genom observationsstudier sedan 2008. Den senaste nationella mätningen visade att andelen patienter med vårdrelaterad infektion ligger kvar kring 9 procent.

Mätningarna är observationsstudier som genomförs under en bestämd tidpunkt på alla inneliggande patienter som kan och vill delta. Syftet med mätningarna är att resultaten ska användas i det lokala förbättringsarbetet.

Den senaste nationella mätningen genomfördes 2016 under vecka 12-13 på drygt 16 000 patienter.

Beskrivning av statistiken, PDF, öppnas i nytt fönster

Resultat från PPM VRI

Resultat  presenteras i interaktiva diagram, Microsoft Power BI

Diagrammen visas på två flikar med möjlighet att filtrera genom fasta val eller genom att klicka direkt i diagrammen. Enheter eller undergrupper med färre än 30 observationer redovisas inte. 

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot