Publicerad: 21 januari 2019

Inför mätning av vårdrelaterade infektioner 2019

Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en ny omgång nationella punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner (PPM-VRI).

De aktuella mätningarna av vårdrelaterade infektioner (VRI) äger rum under vecka 12-13 (18/3-31/3) 2019.

Instruktioner och protokoll PPM VRI

Protokoll och instruktioner inför mätningarna 2019 kommer att publiceras vid årsskiftet och länkas nedan.

Inloggningsuppgifter till PPM databasen, landsting/region

SKL distribuerar landstinget/regionens användarnamn och lösenord till SKLs kontaktperson inom patientsäkerhet. SKLs kontaktperson ansvara för att distribuera inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer inom landstinget/regionen som behöver ha tillgång till databasen.

Det är samma användarnamn och lösenord för hela landstinget/regionen.
PPM-databasen

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot