Publicerad: 16 februari 2017

Inför mätning av vårdrelaterade infektioner 2017

Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en ny omgång nationella punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner (PPM-VRI).

De aktuella mätningarna av vårdrelaterade infektioner (VRI) äger rum under vecka 12-13 (20/3-31/3) 2017.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot