Publicerad: 3 januari 2018

Inför mätning av vårdrelaterade infektioner 2018

Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en ny omgång nationella punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner (PPM-VRI).

De aktuella mätningarna av vårdrelaterade infektioner (VRI) äger rum under vecka 12-13 (19/3-31/3) 2018.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot