Publicerad: 17 februari 2016

Förslag och abstract till Patientsäkerhetskonferensen 2016

Var med och bidra till konferensens innehåll och skicka in hur ni arbetar med att förstärka patientsäkerheten.  Vilka resultat har ni av ert arbete?

Vi söker goda exempel på pågående eller avslutande arbeten. Vilka risker har ni identifierat och gjort bättre? Hur arbetar ni systematiskt med de metoder, arbetssätt och processer som finns inom patientsäkerhet?

Vi söker även efter arbeten där patientsäkerheten involverar frågor kring kompetens, patientsäkerhetskultur, arbetsmiljöfrågor, vårdens övergångar, patientcentrerad vård, e-hälsa och jämlik vård.

Vi tar emot förslag på avslutande eller pågående arbeten (på alla nivåer och från specialiserad somatisk vård, till kommunal vård, psykiatri, primärvård och akutvård.). Vi söker både arbeten som gjorts direkt i verksamheten, som forskningsprojekt och i samarbeten med olika aktörer. 

Skicka in senast 17 januari 2016

Instruktioner och webbformulär finns på www.patientsakerhetskonferensen.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot