Publicerad: 4 december 2017

Kvinnosjukvården granskad

Var åttonde patient inom kvinnosjukvården drabbas av en skada och att hälften av skadorna hade kunnat undvikas.

Det visar en granskning av cirka 3 000 journaler. Omkring hälften av skadorna bedöms vara undvikbara. Granskningen har resulterat i en rapport om vårdskador inom kvinnosjukvården. Den är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, LÖF, Svenska barnmorskeförbundet samt Svensk förening för obstetrik och gynekologi.

Skador i vården. Skadefrekvens och skadepanorama för obstetrik och gynekologi

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot