Publicerad: 17 november 2017

Lämna förslag till Patientsäkerhetskonferensen 2018

Nu planeras det inför Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018. Du kan nu lämna förslag på innehåll till seminarier under konferensen den 19-20 september.

Konferensen är med sin blandning av strategiska seminarier och praktiska idéer Sveriges största och mest uppskattade konferens inom området. Konferensen ger utblickar av internationella föreläsare likaväl som handfasta arbetssätt och metoder från svensk vård och omsorg.

Vi vill sätta fokus på alla de förbättringar och samtidigt ge inspiration till hur vi kan göra vården och omsorgen ännu säkrare.

Lämna förslag till seminarier

Nu söker vi efter förslag till seminarieinnehåll på konferensen. Hur har ni arbetat med patientsäkerhet? Vilka risker har ni identifierat och gjort bättre? Vilka resultat ser ni av ert arbete? Vilka förbättringar har ni genomfört? Hur arbetar ni systematiskt med de metoder, arbetssätt och processer som finns inom patientsäkerhet? Dela med dig av dina resultat, arbete och framgångar.

Lämna era förslag på konferensens webbplats senast den 31 januari 2018.

Nationella patientsakerhetskonferensen 2018

Anmälan till Nationella Patientsäkerhetskonferensen öppnar i mitten av april 2018.

Program och innehåll presenteras löpande på webbplatsen.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot