Publicerad: 25 maj 2018

Oförändrad andel vårdrelaterade infektioner (VRI)

Resultaten för årets punktprevalensmätningar (PPM) av vårdrelaterade infektioner visar på oförändrad andel VRI på 8,9 procent.

Drygt 14 500 patienter har observerats i samband med årets punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom slutenvården. 8,9 procent av alla patienter i landstingen hade en vårdrelaterad infektion, tidigare år låg siffran på 9,0 procent.

Trots olika insatser på nationell, regional och lokal nivå ligger andelen vårdrelaterade infektioner på samma nivå över tid. Resultaten från mätningarna år 2009 visar en andel på 9,3 procent. En möjlig förklaring kan vara att medelåldern ökat och vårdtiderna generellt har minskat. Att andelen inte ökar kan dock ses som en framgång då patienter med vårdkrävande VRI i allmänhet har längre vårdtider och därmed blir överrepresenterade i en punktprevalensmätning.

Mätresultat PPM VRI
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot