Publicerad: 19 oktober 2017

Samlat stöd för patientsäkerhet

Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting samt tio andra myndigheter och organisationer tagit fram en webbplats med ett samlat stöd för patientsäkerhet.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Webbplatsen med det samlade stödet lanserades den 2 maj 2017. På sidan finns bland annat information och kunskapsstöd om hur hälso- och sjukvården kan arbeta förebyggande för att skapa en säker vård, konkreta metoder och verktyg, vägledningar och åtgärdsprogram.

Målet är att underlätta arbetet för dem som arbetar som chefer, ledare och medarbetare i hälso- och sjukvården och att ingen patient ska skadas i vården.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot