Publicerad: 19 april 2018

Svag uppgång av andelen trycksår vid årets punktprevalensmätning

Drygt 14 000 patienter har observerats i samband med årets punktprevalensmätning av trycksår. Resultaten visar på fortsatta förbättringar i det förebyggande arbetet men ingen nedgång i förekomsten av trycksår.

Resultaten från årets ppm trycksår visar också att andelen patienter som bedöms ha en ökad risk för trycksår stiger från 19,8 procent till 21,9 procent. Andelen patienter med ett eller flera trycksår kategori 1 till 4 ligger på 14,1 procent, jämfört med 13,5 procent 2017. Patienterna med trycksår kategori 2 till 4 låg på 7,6 procent jämfört med 7,0 procent 2017.

För andra året i rad är journalgranskningen en obligatorisk del vilket möjliggjort att andelen
sjukhusförvärvade trycksår har kunnat redovisas. På riksnivå ligger andelen patienter med sjukhusförvärvade trycksår på 10,6 procent det vill säga patienter som hade ett trycksår (kategori 1-4) som inte fanns dokumenterat inom de första 24 timmarna på sjukhus. År 2017 var denna siffra 10,1 procent.

Förebyggande åtgärder

Patienternas allvarligaste trycksår är oftast lokaliserat till ryggslut eller häl, vilket utgör mer än hälften av de allvarligaste trycksåren. Andelen riskpatienter med förebyggande madrass ligger på en fortsatt hög nivå, från 92 procent 2017 till 94 procent i årets mätning. Även de flesta andra förebyggande insatserna mot trycksår som observerats i mätningen blir vanligare. Det finns dock mer att göra, till exempel visar mätningarna att, de patienter vars allvarligaste trycksår fanns på hälen (kategori 2-4), saknade var tredje person hälavlastning.

Variationer i resultat

Resultaten visar på stora variationer både mellan och inom landstingen. Viktigt att påpeka
är att resultaten även varierar under olika perioder på året. Punktmätningar genomförs vid en given dag under vecka tio på de patienter som då ligger inne. Mätningarna blir därför känsliga för variationer över tid och patienter med långa vårdtider blir överrepresenterade i materialet. Många landsting och regioner genomför lokala och regionala mätningar flera gånger per år för att få en bättre analys och kunskap om vad som är orsaken till att trycksår uppkommer.

Några viktiga framgångsfaktorer är individanpassade åtgärder, snabb återkoppling av resultat och förebyggande material.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot