Publicerad: 9 februari 2015

Överbeläggningar i vården

Landstingen rapporterar varje månad in resultat från verksamheternas mätningar av överbeläggningar, utlokaliserade patienter och disponibla vårdplatser till en databas.

Resultat från landstingens mätningar av överbeläggningar presenteras den 15:e varje månad efter att mätningen är genomförd.

Resultat för överbeläggningar, utlokaliserade patienter och disponibla vårdplatser

Kunskapsstyrning av överbeläggningar

Socialstyrelsen har tillsammans med SKL tagit fram rapporten "Kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter".

I rapporten presenteras den modell som har legat till grund för hur landstingen  mäter och följer upp överbeläggningar, utlokaliserade patienter och disponibla vårdplatser.

Kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter, Socialstyrelsen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot