Publicerad: 12 februari 2019

Överbeläggningar i vården

Landstingen rapporterar varje månad in resultat från verksamheternas mätningar av överbeläggningar, utlokaliserade patienter och disponibla vårdplatser till en databas. Här presenteras resultatet.

Resultat från landstingens mätningar av överbeläggningar presenteras i slutet av varje månad efter att mätningen är genomförd.

Resultat för överbeläggningar, utlokaliserade patienter och disponibla vårdplatser

Rapporter om överbeläggningar

I rapporten sammanfattas resultaten från ett arbete som syftar till att på nationell nivå öka kunskaperna kring hur överbeläggningar och utlokaliseringar kan förebyggas och hur patientsäkerhetsriskerna förknippade med dessa kan minskas. Arbetet omfattar bland annat analyser av vårdplatsdata och ett antal intervjuer med personer med olika funktioner inom olika landsting.

Rapporten "Ingen på sjukhus i onödan"

I den här skriften presenteras de viktigaste resultaten från arbetet med rapporten "Ingen på sjukhus i onödan". Det är ett ramverk i vilket ett antal förslag har samlats. Dessutom har ett antal arbetssätt valts ut och beskrivits med syfte att kunna fungera som verktyg i arbetet med att förebygga och hantera överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter.

Rapporten "För en välfungerande vårdkedja"

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot