Publicerad: 22 maj 2017

Ramverk för patientmedverkan

Tillsammans med representanter från Västra Götaland, Östergötland och Jönköping har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram ett ramverk för patientmedverkan.

Ramverkets syfte är att skapa en helhetsbild över patientmedverkan och en struktur för att arbeta med området.

Presentation av ramverket för patientmedverkan (PowerPoint, nytt fönster)

Ramverkets innehåll

Ramverket beskriver åtgärder på olika nivåer som bidrar till att stärka och tydliggöra patientens ställning i hälso- och sjukvården. Ramverket specificerar tre viktiga perspektiv för patientmedverkan. Dessa är att hälso- och sjukvården utvecklar vården tillsammans med patient och närstående, att patienten är en part i beslutsprocessen och vården bidrar till egenvård.

Att arbeta utifrån ramverket

För att arbetet ska bli framgångsrikt krävs insatser inom dessa tre perspektiv på såväl mikronivån, mesonivån och makronivån i hälso- och sjukvården. Ramverket innehåller nio delar med åtgärder som all vårdpersonal och ledare på olika nivåer kan vidta för att öka patienternas medverkan i hälso- och sjukvården.

Ramverket kan också användas som underlag för att identifiera inom vilka perspektiv respektive nivåer som organisationen har bra rutiner eller behöver förstärka med insatser.

Ramverket inom respektive perspektiv

Samtliga länkar är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Utvecklar vården tillsammans

Patienten är en part i beslutsprocessen

Vården bidrar till egenvård

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot