Publicerad: 11 november 2016

Patientsäkerhetskultur

Att mäta och förbättra patientsäkerhetskulturen är en viktig del i arbetet mot en säkrare vård.

Rekomendation patientsäkerhetskultur

SKL har tagit fram en rekommendation för fortsatt arbete med patientsäkerhetskultur. Syftet är att ge vägledning för fortsatt arbete med säkerhetskultur. Målgruppen är hälso- och sjukvårdsdirektörer samt personer med strategiskt ansvar för patientsäkerhetsfrågor.

Rekommendation från SKL (PDF, nytt fönster)

Mätning av patientsäkerhetskultur

Under 2011-2014 mätte landstingen patientsäkerhetskulturen inom hälso. och sjukvården vid två tillfällen. Resultaten från dessa mätningar finns sammanställda i två rapporter.

Patientsäkerhetskultur: Sammanställning på nationell nivå av landstingens och regionernas mätningar 2012-2014

SKL har tagit fram en handbok för att mäta patientsäkerhetskulturen samt en tipsguide om från mätning till åtgärd.

Att mäta patientsäkerhetskulturen

Tipsguide - från mätning till åtgärd

Säkerhetskultur och säkerhetsklimat

Ordet säkerhetskultur används mer och mer inom hälso- och sjukvården. Ibland synonymt med säkerhetsklimat. Ett sätt att särskilja dessa begrepp:

  • Kulturen är organisationens personlighet
  • Klimatet är dess humör

Forskning visar att rådande säkerhetskultur i en organisation påverkar kvaliteten och säkerheten i den vård som levereras.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot