Publicerad: 4 december 2017

Patientsäkerhetskultur

Att mäta och förbättra patientsäkerhetskulturen är en viktig del i arbetet mot en säkrare vård.

Mätning av patientsäkerhetskultur

SKL har tagit fram en handbok för att mäta patientsäkerhetskulturen och en tipsguide.

Att mäta patientsäkerhetskulturen

Tipsguide - från mätning till åtgärd

Under 2011-2014 mätte landstingen patientsäkerhetskulturen inom hälso- och sjukvården vid två tillfällen. Resultaten från dessa mätningar finns sammanställda i två rapporter.

Patientsäkerhetskultur: Sammanställning på nationell nivå av landstingens och regionernas mätningar 2012-2014

Rekommendation patientsäkerhetskultur

SKL har tagit fram en rekommendation för fortsatt arbete med patientsäkerhetskultur. Syftet är att ge vägledning för fortsatt arbete med säkerhetskultur. Målgruppen är hälso- och sjukvårdsdirektörer samt personer med strategiskt ansvar för patientsäkerhetsfrågor.

Rekommendation från SKL (PDF, nytt fönster)

Säkerhetskultur och säkerhetsklimat

Ordet säkerhetskultur används mer och mer inom hälso- och sjukvården. Ibland synonymt med säkerhetsklimat. Ett sätt att särskilja dessa begrepp:

  • Kulturen är organisationens personlighet
  • Klimatet är dess humör

Forskning visar att rådande säkerhetskultur i en organisation påverkar kvaliteten och säkerheten i den vård som levereras.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot