Publicerad: 5 oktober 2018

Hållbart Säkerhets Engagemang (HSE)

SKL erbjuder ett verktyg med 11 frågeställningar som är viktiga i arbetet för en säkrare vård. Syftet med frågeställningarna är att skapa underlag för dialog på arbetsplatser.

Landsting och regioner har medarbetaruppföljningar regelbundet med minsta gemensamma nämnare Hållbart Medarbetar Engagemang (HME). Hållbart säkerhetsengagemang (HSE) innehåller 11 frågeställningar angående patientsäkerhet motsvarande HME som är centrala för arbetet med patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Frågeställningarna kompletterar HME-frågorna för en ökad systematisk uppföljning och återkoppling till verksamheterna utifrån både arbetsmiljö och patientsäkerhetsperspektiv.

Kommuner och landsting erbjuds att kostnadsfritt använda HSE för att komplettera sina respektive medarbetarenkäter, eller att använda dem fristående. Genomförandet ansvarar den enskilda kommunen eller landstinget för.

Instruktion Hållbart Säkerhets Engagemang, HSE (PDF, öppnas i nytt fönster)

Påståenden i Hållbart Säkerhets Engagemang

 1. Min chefs chef ger förutsättningar för att bedriva en säker vård. (Säker vård innebär låg förekomst av skador som kan undvikas)
 2. På min arbetsplats lär vi oss av det som fungerar bra
 3. På min arbetsplats agerar vi alltid utifrån de risker vi ser
 4. På min arbetsplats genomförs alltid förbättringar efter negativa händelser. (negativ händelse = händelse som medför något oönskat)
 5. Jag påtalar när jag tror något är på väg att gå fel
 6. Jag vågar prata om mina misstag
 7. Jag blir alltid bra bemött på min arbetsplats när jag behöver hjälp
 8. På min arbetsplats har vi ett väl fungerande samarbete med andra verksamheter
 9. På min arbetsplats anpassar vi arbetet så att säkerheten bevaras när förutsättningarna förändras
 10. Jag skulle känna mig trygg om en närstående vårdades på min arbetsplats.
 11. På min arbetsplats erbjuder vi patienter att vara delaktiga i vårt patientsäkerhetsarbete.

Riktigheten i de 11 frågeställningarna bedömer respondenten på en skala 1-5 där 1 stämmer mycket dåligt och 5 stämmer mycket bra.

Anvisningar

Frågeställningarna riktas till medarbetare med anknytning till hälso- och sjukvård eller kommunal vård. Frågeställningarna lämpar sig bäst till medarbetare som har direkt eller indirekt patientkontakt.

HSE-frågeställningarna bör kombineras med HME-frågorna eller som ett komplement till medarbetarenkät för att arbeta med en säker vård utifrån både ett patientsäkerhets- och
arbetsmiljöperspektiv. 

Hantering av resultat

Resultaten är en temperaturmätning på upplevelser kring säkerheten på arbetsplatsen. HSE-verktyget ger ett underlag att i närtid efter mätning ha en dialog kring resultaten.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Agneta Andersson
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot