Publicerad: 18 maj 2017

Riskområden och åtgärdspaket inom patientsäkerhet

Som ett stöd till landstingen, regionerna och kommunernas patientsäkerhetsarbete har SKL tagit fram nio åtgärdspaket för att förebygga vårdskador inom identifierade riskområden.

 • Fall och fallskador, ett åtgärdspaket
  Bland de viktigaste åtgärderna för att förhindra skador är att utan att dröja bedöma risken för att en patient ska falla och vilka åtgärder som ska sättas in. Ett av de nio åtgärdspaket som SKL sammanställt handlar om fall och fallskador.
 • Infektioner vid centrala venkatetrar, ett åtgärdspaket
  Infektioner som hör samman med centrala venkatetrar (CVK) är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. Ett av de nio åtgärdspaket som SKL sammanställt handlar om infektioner vid centrala venkatetrar.
 • Läkemedel, två åtgärdspaket
  Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste anledningarna till att patienter skadas i vården. Åtgärdspaket som SKL har tagit fram för att stödja arbetet med att skapa goda förutsättningar för säker läkemedelsanvändning.
 • Munhälsa, ett åtgärdspaket
  Munvården syftar till att förebygga sjukdomsutveckling och smärta som kan påverka livskvalitet och möjligheten att kunna äta.
 • Sårinfektioner efter operation, ett åtgärdspaket
  Sårinfektion i samband med operation är den näst vanligaste typen av vårdrelaterade infektioner i Sverige. Ett av de nio åtgärdspaket som SKL sammanställt handlar om postoperativa sårinfektioner.
 • Trycksår, ett åtgärdspaket
  Det är viktigt att det finns rutiner för att snabbt identifiera de personer som är i riskzonen för att utveckla trycksår. Ett av de nio åtgärdspaket som SKL sammanställt handlar om trycksår.
 • Undernäring, ett åtgärdspaket
  Om patienten har en eller flera riskfaktorer finns det risk för undernäring. SKL har sammanställt ett åtgärdspaket som handlar om att förebygga undernäring.
 • Urinvägsinfektioner, ett åtgärdspaket
  Den mest effektiva åtgärden för att förebygga urinvägsinfektioner är att behandla med urinkateter bara när det verkligen behövs. Ett av de nio åtgärdspaket som SKL sammanställt handlar om urinvägsinfektioner.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot