Publicerad: 17 september 2018

Riskområden och åtgärdspaket inom patientsäkerhet

För att stödja hälso- och sjukvården i arbetet att förebygga vårdskador har SKL tillhandahållit nio åtgärdspaket inom ett antal riskområden.

Innehållet bygger på evidensbaserade åtgärder som regelbundet behöver revideras. I samband med den processen har SKL inlett ett samarbete med Vårdhandboken. Målsättningen är att kunskapsunderlagen successivt kommer att integreras och ersättas med aktuella texter i Vårdhandboken. Åtgärdspaketen ifråga är trycksår, fall och fallskador, undernäring, munhälsa, läkemedel, infektioner vid centrala venösa infarter, postoperativa sårinfektioner, vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Vårdhandboken reviderar sina texter regelbundet med stöd av specialister.

Vårdhandboken, texter kring riskområden

Vårdhandboken ger detaljerade beskrivningar av kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

 • Fall och fallskador
  Bland de viktigaste åtgärderna när det gäller att förhindra fall och fallskador är att bedöma om en patient har förhöjd risk att falla och därefter utreda vilka åtgärder som ska sättas in.
 • Infektioner vid centrala venkatetrar, ett åtgärdspaket
  Infektioner som hör samman med centrala venkatetrar (CVK) är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. Ett av de nio åtgärdspaket som SKL sammanställt handlar om infektioner vid centrala venkatetrar.
 • Läkemedel, två åtgärdspaket
  Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste anledningarna till att patienter skadas i vården. Åtgärdspaket som SKL har tagit fram för att stödja arbetet med att skapa goda förutsättningar för säker läkemedelsanvändning.
 • Munhälsa, ett åtgärdspaket
  Munvården syftar till att förebygga sjukdomsutveckling och smärta som kan påverka livskvalitet och möjligheten att kunna äta.
 • Sårinfektioner efter operation, ett åtgärdspaket
  Sårinfektion i samband med operation är den näst vanligaste typen av vårdrelaterade infektioner i Sverige. Ett av de nio åtgärdspaket som SKL sammanställt handlar om postoperativa sårinfektioner.
 • Trycksår
  Det är viktigt att det finns rutiner för att snabbt identifiera de personer som är i riskzonen att utveckla trycksår.
 • Undernäring
  Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa.
 • Urinvägsinfektioner, ett åtgärdspaket
  Den mest effektiva åtgärden för att förebygga urinvägsinfektioner är att behandla med urinkateter bara när det verkligen behövs. Ett av de nio åtgärdspaket som SKL sammanställt handlar om urinvägsinfektioner.

Informationsansvarig

 • Agneta Andersson
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot