Publicerad: 7 februari 2017

Fall och fallskador, ett åtgärdspaket

Bland de viktigaste åtgärderna för att förhindra skador är att utan att dröja bedöma risken för att en patient ska falla och vilka åtgärder som ska sättas in. Ett av de nio åtgärdspaket som SKL sammanställt handlar om fall och fallskador.

Stöd i arbetet med att förebygga fall och fallskador

Fall och fallskador: Åtgärder för att förebygga

Översikt, fallprevention, Vårdhandboken

Underlag för journalgranskning, förebygg fall och fallskador i samband med vård (Word, nytt fönster)

Fall och fallskador är ett stort folkhälsoproblem eftersom fall är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig och konsekvenserna är ofta allvarliga.

I Sverige vårdas över 70 000 personer per år på sjukhus på grund av fall. Årligen inträffar 18 000 höftfrakturer i Sverige.

Bland de viktigaste åtgärderna för att förhindra fall och fallskador är att utan att dröja bedöma risken för att en patient ska falla och vilka åtgärder som ska sättas in.

Utvärdera rutinerna

Rutinkollen är ett IT-stöd som verksamheter kan använda för att utvärdera hur väl rutinerna följs. Stödet erbjuds alla verksamheter som bedriver vård.

IT-stödet Rutinkollen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot