Publicerad: 18 maj 2017

Läkemedelsfel i vårdens övergångar

Läkemedelsfel i övergångar mellan olika vårdenheter är en av de allra vanligaste bristerna i vården. Här finns stöd i arbetet med att förebygga läkemedelsfel.

Anledningen är ofta brister i kommunikationen och informationsöverföringen. Det kan ske mellan olika vårdenheter eller mellan vårdenheter och patienten, och ibland även dennes närstående.

Misstag gjorda av hälso- och sjukvårdspersonal står för huvuddelen av läkemedelsfelen. I en svensk studie på 510 patienter identifierades i snitt 2,7 fel per patient i ordinationslistorna. 62 procent av patienterna hade minst ett fel i listorna.

Syftet med flera av åtgärderna för att hindra läkemedelsfel är att skapa bra rutiner när patienten flyttas i vården.

Stöd i arbetet med att förebygga läkemedelsfel

Läkemedelsfel i vårdens övergångar: åtgärder för att förebygga

Riskbedömning och läkemedelsgenomgångar - patient, Vårdhandboken

Underlag för journalgranskning, förebygg läkemedelsfel i vårdens övergångar (Word, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot