Publicerad: 18 maj 2017

Läkemedelsfel i vårdens övergångar

Läkemedelsfel i övergångar mellan olika vårdenheter är en av de allra vanligaste bristerna i vården. Här finns stöd i arbetet med att förebygga läkemedelsfel.

Anledningen är ofta brister i kommunikationen och informationsöverföringen. Det kan ske mellan olika vårdenheter eller mellan vårdenheter och patienten, och ibland även dennes närstående.

Misstag gjorda av hälso- och sjukvårdspersonal står för huvuddelen av läkemedelsfelen. I en svensk studie på 510 patienter identifierades i snitt 2,7 fel per patient i ordinationslistorna. 62 procent av patienterna hade minst ett fel i listorna.

Syftet med flera av åtgärderna för att hindra läkemedelsfel är att skapa bra rutiner när patienten flyttas i vården.

Stöd i arbetet med att förebygga läkemedelsfel

Läkemedelsfel i vårdens övergångar: åtgärder för att förebygga

Riskbedömning och läkemedelsgenomgångar - patient, Vårdhandboken

Underlag för journalgranskning, förebygg läkemedelsfel i vårdens övergångar (Word, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot