Publicerad: 15 maj 2017

Läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelsrelaterade problem är en av de vanligaste bristerna i vården. Dessutom kan det få mycket allvarliga konsekvenser. Bland åtgärderna för att minska problemen finns kraven på att kartlägga och bedöma patientens behov av läkemedel.

Stöd i arbetet med att förebygga läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelsrelaterade problem: Åtgärder för att förebygga

Översikt, läkemedelshantering, Vårdhandboken

Underlag för journalgranskning, förebygg läkemedelsrelaterade problem (Word, nytt fönster)

Många patienter, framför allt äldre, har inte sällan en komplicerad sjukdomsbild och använder flera läkemedel. Detta ökar risken för läkemedelsrelaterade problem och kan leda till att patienterna läggs in på sjukhus. Det kan även leda till dödsfall.

Studier har visat att drygt 100 000 personer dör årligen i USA på grund av felaktig läkemedelsanvändning. En svensk sammanställning uppskattar att 3 000 svenskar årligen dör av läkemedelsrelaterade skador och att 6–16 procent av sjukhusinläggningarna är läkemedelsrelaterade.

Bland åtgärderna för att minska problemen finns kraven på att kartlägga och bedöma patientens behov av läkemedel.

Primärvårdsnytt: Säker läkemedelsanvändning

I filmklippet berättar Agneta Andersson om en modell för att minska läkemedelsrelaterade problem för patienten. Modellen är skräddarsydd för primärvården och har testats på 14 vårdcentraler.

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot