Publicerad: 17 januari 2019

Munhälsa, ett åtgärdspaket

Munvården syftar till att förebygga sjukdomsutveckling och smärta som kan påverka livskvalitet och möjligheten att kunna äta.

En god munhälsa är också av stor betydelse för individens sociala liv och livskvalitet.

Stöd i arbetet med att förebygga ohälsa i munnen

Munhälsa: åtgärd för att förebygga

Utvärdera rutinerna

Rutinkollen är ett IT-stöd som verksamheter kan använda för att utvärdera hur väl rutinerna följs. Stödet erbjuds alla verksamheter som bedriver vård.

IT-stödet Rutinkollen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot