Publicerad: 17 februari 2017

Trycksår, ett åtgärdspaket

Det är viktigt att det finns rutiner för att snabbt identifiera de personer som är i riskzonen för att utveckla trycksår. Ett av de nio åtgärdspaket som SKL sammanställt handlar om trycksår.

Stöd i arbetet med att förebygga trycksår

SKL har tagit fram nio åtgärdspaket som stöd till landstingens, regionernas och kommunernas patientsäkerhetsarbete. Ta gärna del av åtgärdspaketet trycksår och skriften om framgångsfaktorer som finns i SKL:s webbutik samt Vårdhandbokens material om trycksår.

Trycksår: åtgärder för att förebygga

Trycksår, framgångsfaktorer för att förebygga

Översikt, trycksår (Vårdhandboken, extern sida)

Underlag för journalgranskning, förebygg trycksår i samband med vård (Word)

Studier har visat att trycksår påverkar patienten både fysiskt, mentalt, emotionellt och socialt. Smärtan beskrivs som ”oändlig”. Trycksår är mycket vanliga och kan uppstå när en person ligger eller sitter i samma ställning.

Enligt de senaste mätningarna i Sverige har drygt 13 procent av patienterna på sjukhus trycksår och varav knappt 7 procent kategori 2-4 .

Utvärdera rutinerna

Rutinkollen är ett IT-stöd som verksamheter kan använda för att utvärdera hur väl rutinerna följs. Stödet erbjuds alla verksamheter som bedriver vård.

IT-stödet Rutinkollen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot