Publicerad: 20 april 2018

Undernäring, ett åtgärdspaket

Om patienten har en eller flera riskfaktorer finns det risk för undernäring. SKL har sammanställt ett åtgärdspaket som handlar om att förebygga undernäring.

Undernäring uppstår när en person under lång tid förbrukar mer energi än vad personen får i sig. Så småningom påverkas funktion och struktur i kroppens alla organ.

Stöd i arbetet med att förebygga undernäring

SKL:s skrift Undernäring: Åtgärder för att förebygga är en sammanställning av åtgärder för att förebygga och behandla sjukdomsrelaterad undernäring.

Undernäring: åtgärder för att förebygga, webbutiken

På Vårdhandbokens webbplats finns information om undernäring som utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd inom området.

Översikt, nutrition, Vårdhandboken

På Socialstyrelsens webbplats finns föreskrifter och allmänna råd kring förebyggande åtgärder och behandling vid undernäring.

Föreskrifter och allmänna råd vid undernäring

Underlag för journalgranskning, förebygg undernäring i samband med vård (Word, nytt fönster)

Utvärdera rutinerna

Rutinkollen är ett IT-stöd som verksamheter kan använda för att utvärdera hur väl rutinerna följs. Stödet erbjuds alla verksamheter som bedriver vård.

IT-stödet Rutinkollen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot