Publicerad: 7 februari 2017

Urinvägsinfektioner, ett åtgärdspaket

Den mest effektiva åtgärden för att förebygga urinvägsinfektioner är att behandla med urinkateter bara när det verkligen behövs. Ett av de nio åtgärdspaket som SKL sammanställt handlar om urinvägsinfektioner.

Stöd i arbetet med att förebygga urinvägsinfektioner

Vårdrelaterade urinvägsinfektioner - åtgärder för att förebygga

Kateterisering av urinblåsa, Vårdhandboken

Underlag för journalgranskning - förebygg vårdrelaterade urinvägsinfektioner (Word, nytt fönster)

Infektionerna leder till förhöjd sjuklighet, ökad dödlighet, förlängd vårdtid och ökade kostnader. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner anses vara källan till två tredjedelar av de antibiotikaresistenta bakteriestammar som finns.

Utvärdera rutinerna

Rutinkollen är ett IT-stöd som verksamheter kan använda för att utvärdera hur väl rutinerna följs. Stödet erbjuds alla verksamheter som bedriver vård.

IT-stödet Rutinkollen

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot