Publicerad: 5 oktober 2018

Säker läkemedelsanvändning

Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste orsakerna till att
patienter skadas i vården. Förutom det mänskliga lidandet leder felaktig
läkemedelsanvändning till betydande samhällskostnader.

Metod för Säker läkemedelsanvändning i primärvård

Sex yrkesorganisationer har med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och i samarbete med Region Skåne, Landstinget Sörmland och Stockholms läns landsting utvecklat en metod i syfte att minska antalet läkemedelsrelaterade problem för patienten.

Fokus ligger på patientens användning av läkemedel, där rätt förskrivning utifrån patientens samlade sjukdomsbild och patientens förutsättningar att följa förskrivningen är
grunden. En korrekt läkemedelsanvändning förutsätter att patienten är väl införstådd med syftet med behandlingen och tar sina läkemedel enligt ordination. Det är en central aspekt för en lyckad läkemedelsanvändning och bygger på samsyn (så kallad concordance).

Metoden har testats i två pilotomgångar och vetenskapligt utvärderats med kvalitativa och kvantitativa metoder. Metoden, som finns beskriven i skriften "Säker läkemedelsanvändning inom primärvård", identifierar förbättringsmöjligheter i den egna verksamheten samt förbättringsområden i samarbete med slutenvård, kommunal hälso- och sjukvård och apotek.

Slutrapport pilotomgång 1, (PDF nytt fönster)

Slutrapport pilotomgång 2, (PDF nytt fönster)

Yrkesorganisationerna:

  • Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten
  • Carl-Olav Stiller, Svensk Förening för Klinisk Farmakologi
  • Lydia Holmdahl, Svensk Geriatrisk Förening
  • Nina Rolf, Distriktssköterskeföreningen i Sverige
  • Sara Modig, Svensk Förening för allmän medicin
  • Ulla Olsson, Riksföreningen för MAS-MAR

Publikationer

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot