Publicerad: 5 oktober 2018

SBAR – Kommunicera strukturerat i vården

SBAR är ett sätt att kommunicera strukturerat i vården. Om vårdpersonalen använder SBAR för att strukturera samtalen minskar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas. Därmed minskar också risken för vårdskador.

SBAR står för:

  • situation
  • bakgrund
  • aktuellt tillstånd
  • rekommendation.

SBAR går att använda i dialogen mellan personal, och med patienter och anhöriga.

SBAR ger en säkrare vård

I hälso- och sjukvården överförs en stor mängd kritisk information om enskilda patienter mellan många olika individer, yrkeskategorier och verksamheter. Att ha en fastställd struktur för hur den informationsöverföringen och kommunikationen ska gå till minskar riskerna för att viktig information glöms bort eller missuppfattas. SBAR är ett sätt att strukturera kommunikationen inom vården. Genom att använda SBAR blir vården säkrare och patientsäkerheten ökar.

För att få genomslag med SBAR är det viktigt att alla yrkesgrupper är delaktiga.

Material för dig som ska använda SBAR

Här är material för att använda SBAR och instruktion för hur det används. Samtliga länkar är i PDF och öppnas i nytt fönster.

Det här är SBAR och så används det

SBAR-kort patient och personal

SBAR-kort akut situation och icke akut situation

Arbetsblad icke akut situation

Arbetsblad akut situation

PM och sammanfattning av SBAR

Beställ SBAR-kort

Tryckta SBAR-kort levereras i buntar om 50 stycken tillsammans med 5 bruksanvisningar.

Beställ SBAR-kort i webbutiken

Film om SBAR med exempel

Här är en film om vad SBAR är med flera exempel på dialoger som bygger på SBAR.

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot