Publicerad: 10 oktober 2018

Standardisering inom hälso- och sjukvård

En standard kan sägas vara ”en överenskommelse om lösning på ett ofta återkommande problem.” I allt väsentligt syftar standardiseringen inom vårdsektorn till höjd patientsäkerhet och kvalitet.

Svenska hälso- och sjukvårdsexperter företräder

Standarder inom hälso- och sjukvården är i huvudsak globala och beskriver hur exempelvis medicintekniska produkter och system skall vara konstruerade för att vara säkra och lämpliga. Det är därför viktigt att svenska hälso- och sjukvårdsexperter är med i arbetet så att produkterna på bästa sätt motsvarar svenska krav och förutsättningar.

Standardiseringsprojekt initieras och finansieras av företag, organisationer, myndigheter och andra intressenter som vill medverka till problemlösningar inom för dem viktiga områden. Våra experter företräder genom sin medverkan den svenska hälso- och sjukvårdens intressen.

Uppdraget

SKL har idag att prioritera mellan standardiseringsområden inom hälso- och sjukvård samt kommunal verksamhet och fördela ekonomiska medel för medverkan av svenska experter i standardiseringsarbetet.

Tillgång till standarder

SKL har ett avtal med SIS förlag som innebär att all svensk sjukvårdspersonal som är anställda av ett landsting eller region har tillgång till ett stort antal standarder inom området.

Inget lösenord krävs men du måste vara inloggad i ett nätverk hos landstinget eller regionen.

E-tjänsten standardkatalogen, enav.sis.se

Standardiseringsorganisationer

En standard ger vanligast mest nytta när den är utarbetad på internationell nivå. Detta eftersom de flesta tillverkare som säljer produkter till regioner, landsting och kommuner även tillverkar sina produkter för att möta kraven på en internationell marknad. Nedan listas standardiseringsorganisationer vars syfte är att harmonisera ländernas krav:

SIS, Swedish Standards Institute
SIS, Swedish Standards Institute är en av tre standardiseringsorganisationer som har uppdraget att utge standarder inom samtliga verksamhets- och samhällsområden.

CEN (europeisk), ISO (global)
CEN (europeisk), ISO (global) är en europeisk- och en internationell organisation som SIS är medlem i.

SEK Svensk Elstandard
SEK Svensk Elstandard är den andra svenska standardiseringsorganisationen som i huvudsak utarbetar el-standarder.

CENELECIEC
CENELECIEC är en europeisk och en internationell organisation som SEK är medlem i.

ITS, Informationstekniska Standardiseringen
ITS, Informationstekniska Standardiseringen är den tredje svenska standardiseringsorganisation som utarbetar i huvudsak telekom-standarder.

ETSI, world class standards
ETSI, world class standards är en europeisk och en internationell organisation som ITS är medlem i.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot