Publicerad: 30 mars 2017

Standardisering inom hälso- och sjukvård

En standard kan sägas vara ”en överenskommelse om lösning på ett ofta återkommande problem.” I allt väsentligt syftar standardiseringen inom vårdsektorn till höjd patientsäkerhet och kvalitet.

Svenska hälso- och sjukvårdsexperter företräder

Standarder inom hälso- och sjukvården är i huvudsak globala och beskriver hur exempelvis medicintekniska produkter och system ska vara konstruerade för att vara säkra och lämpliga. Det är därför viktigt att svenska hälso- och sjukvårdsexperter är med i arbetet så att produkterna på bästa sätt motsvarar svenska krav och förutsättningar.

Standardiseringsprojekt initieras och finansieras av företag, organisationer, myndigheter och andra intressenter som vill medverka till problemlösningar inom för dem viktiga områden. Våra experter företräder genom sin medverkan den svenska hälso- och sjukvårdens intressen.

Uppdraget

Landstingsledningarna har uppdraget åt SKL att prioritera standardiseringsområden inom hälso- och sjukvård samt kommunal verksamhet och fördela ekonomiska medel för medverkan av svenska experter i standardiseringsarbetet.

Tillgång till standarder

SKL har också för landstingens räkning träffat ett avtal med SIS förlag som innebär att all svensk sjukvårdspersonal över webben har tillgång till ett stort antal standarder inom området.

E-tjänsten standardkatalogen, enav.sis.se
(Krävs inloggning. För dig som är inloggad i landstingets nätverk krävs inget lösenord).

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot