Publicerad: 4 december 2017

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning TK 344

För att tillgodose de behov som äldre och personer med funktionsnedsättning har av säkra och funktionella hjälpmedel utvecklas standarder som underlättar framtagandet av dessa hjälpmedel.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot