Publicerad: 22 juni 2015

TOVE-nätverket, hälsoekonomi

TOVE-nätverket består av olika representanter som ska hitta en modell som möjliggör ett nationellt införande av medicintekniska produkter på ett snabbt och strukturerat sätt.

Svensk sjukvård lägger ungefär 20 miljarder kronor årligen på inköp av medicintekniska produkter. Utvecklingstakten är snabb och nya produkter sätts på marknaden i snabb följd.

För att stödja framtagande och användning av goda hälsoekonomiska beslutsunderlag och därigenom underlätta för nya produkter och metoder att komma i praktisk användning har ett nätverk bildats. TOVE-nätverket består av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Swedish MedTech, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Nätverk Uppdrag hälsa och Landstingsnätverket för upphandling (LFU).

Modell för nationellt införande

Ett av de arbeten som diskuteras är att, på liknande sätt som för SKL:s arbete med läkemedel, hitta en modell som möjliggör ett nationellt införande av medicintekniska produkter på ett snabbt och strukturerat sätt, för att på så vis borga för en likvärdig och god vård i landet.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot