Publicerad: 5 oktober 2018

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Sveriges Kommuner och Landsting arbetar för att stödja landsting, regioner och kommuner i deras arbete med ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Konkret innebär ett systematiskt patientsäkerhetsarbete:

  • att arbeta långsiktigt och systematiskt med olika angreppssätt och metoder
  • att det ska finnas en koppling mellan mål, strategier och valda angreppssätt och metoder

Vid ett långsiktigt arbete kan man i resultaten från lokala, regionala och nationella mätningar visa på att resultatens utveckling är en följd av tillämpning av valda angreppssätt och metoder.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot