Publicerad: 5 oktober 2018

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Sveriges Kommuner och Landsting arbetar för att stödja landsting, regioner och kommuner i deras arbete med ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Konkret innebär ett systematiskt patientsäkerhetsarbete:

  • att arbeta långsiktigt och systematiskt med olika angreppssätt och metoder
  • att det ska finnas en koppling mellan mål, strategier och valda angreppssätt och metoder

Vid ett långsiktigt arbete kan man i resultaten från lokala, regionala och nationella mätningar visa på att resultatens utveckling är en följd av tillämpning av valda angreppssätt och metoder.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot