Publicerad: 24 juni 2014

Bedömning av landstingens patientsäkerhetsarbete

Landstingens strategiska patientsäkerhetsarbete har tagit ytterligare steg framåt. Åtgärder och strategier hänger bättre ihop vilket bidrar till ännu bättre resultat.

Syftet med bedömningen är att stödja landstingen i att utveckla och beskriva sitt strategiska patientsäkerhetsarbete. 2014 års bedömning har gjorts utifrån landstingets patientsäkerhetsberättelse, resultat från punktprevalensmätningar och antibiotikaförskrivningar.

Förbättring av resultaten

I jämförelse med tidigare bedömningar finns nu en röd tråd i patientsäkerhetsberättelserna. Mål och strategier hänger ihop med de åtgärder inom de områden som landstingen har valt att satsa på. Oftast tar det några år innan åtgärder ger resultat därför är det viktigt att arbeta långsiktigt.

Minskningen av antibiotikaförskrivningen i alla landsting är ett bra exempel på ett utmanande mål där ett långsiktigt strategiskt arbete har givit goda resultat.

Sverigekartan

I denna bedömning har nio landsting förflyttat sig en nivå uppåt jämfört med bedömningen 2013. Bedömningen illustreras i en Sverigekarta med olika färger.

Samtliga länkar är PDF-filer och öppnas i nytt fönster.

Bedömning av systematik i patientsäkerhetsarbetet

Sverigekarta, övergripande lägesbeskrivning 2014

Sverigekarta, övergripande lägesbeskrivning 2013

Sverigekarta, övergripande lägesbeskrivning 2012

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot