Publicerad: 20 november 2017

Nationellt ramverk för patientsäkerhet

SKL har tillsammans med representanter från landsting och kommuner tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete.

Ramverket beskriver åtgärder på olika organisatoriska nivåer som bidrar till en säker vård för alla patienter. För att patientsäkerhetsarbetet ska bli framgångsrikt krävs insatser på alla nivåer; mikronivå, mesonivå och makronivå i hälso- och sjukvården.

Mikronivån är vårdteamet, patienten och dess stödsystem samt verksamhetschefer. Mesonivån är landsting och regioners operativa ledning samt stödstrukturer.
Makronivån är den högsta strategiska ledningen och landstingsgemensamma nätverk på nationell nivån.

Tre perspektiv för en säker vård

Ramverket innehåller tre viktiga perspektiv som finns beskrivna i en skrift. Hälso- och sjukvården ska vara patientfokuserad, kunskapsbaserad och organiserad för att skapa förutsättningar för en säker vård.

Samtliga dokument är PDF-filer och öppnas i nytt fönster.

Patientfokuserad

Kunskapsbaserad

Organiserat

Presentation Nationellt ramverk för patientsäkerhet

Åtgärder

Skriften Nationellt ramverk innehåller förslag på åtgärder inom respektive perspektiv och nivå. För ett antal av de föreslagna åtgärderna finns metoder och verktyg som är framtagna specifikt för att förebygga vårdskador.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot