Publicerad: 15 november 2017

Nationellt ramverk för patientsäkerhet

Tillsammans med representanter från landsting och kommuner har SKL tagit fram ett nationellt ramverk för patientsäkerhet. Ramverket ska vara ett användbart och levande verktyg i arbetet med att öka patientsäkerheten.

Ramverket beskriver åtgärder på olika nivåer som bidrar till en säker vård för alla patienter.

Nationellt ramverk för patientsäkerhet

Tre perspektiv för en säker vård

Ramverket innehåller tre viktiga perspektiv. Dessa är att hälso- och sjukvården är patientfokuserad, kunskapsbaserad och organiserad för att skapa förutsättningar för en säker vård.

För att patientsäkerhetsarbetet ska bli framgångsrikt krävs insatser inom dessa tre perspektiv på mikronivå, mesonivå och makronivå i hälso- och sjukvården.

Åtgärder

Ramverket innehåller förslag på åtgärder inom respektive perspektiv och nivå. För ett antal av de föreslagna åtgärderna finns metoder och verktyg som är framtagna specifikt för att förebygga vårdskador.

Ramverket innehåller nio delar med åtgärder som all vårdpersonal och ledare på olika nivåer kan vidta för att öka patientsäkerheten i hälso- och sjukvården.

Ramverket kan också användas som underlag för att identifiera inom vilka perspektiv respektive nivåer som organisationen har bra rutiner eller behöver förstärka med insatser.

Ramverk inom respektive perspektiv

Samtliga dokument är PDF-filer och öppnas i nytt fönster.

Kunskapsbaserad

Patientfokuserad

Organiserad

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot