Publicerad: 15 november 2017

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Här kan du ta del av mallar för att kunna skriva en patientsäkerhetsberättelse.

Mallar för att skriva patientsäkerhetsberättelse

Mallen för patientsäkerhetsberättelse har reviderats 2017-03-01 med anledning av HSLF-FS 2016:40, 7 kap 1 §.

Mall för att skriva patientsäkerhetsberättelse, reviderad 20170301, (Word, nytt fönster)

Mall för mindre vårdgivare, reviderad 20170301, (Word, nytt fönster)

Patientsäkerhetsberättelsens innehåll

Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år.

Den beskriver hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Patientsäkerhetsberättelsen innehåller även en beskrivning av hur vårdpersonalen bidragit, men även hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har hanterats.

Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som uppnåtts under föregående år. Det kan till exempel handla om att de vårdrelaterade infektionerna har minskat, att vårdgivaren infört tekniska system för att få ned vårdskadorna, eller att insamlingen av data om vårdskador blivit effektivare med hjälp av nya rutiner.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot