Publicerad: 18 maj 2017

Rutinkollen

Att utvärdera sitt arbete är ett bra sätt att förbättra kvaliteten i vården. Rutinkollen är ett IT-stöd som ger verksamheter som bedriver vård möjlighet att kontrollera hur väl rutinerna följs.

Skapa en inloggning och börja använda Rutinkollen

Rutinkollen finns idag i två versioner. Rutinkollen: Vårdavdelning och Rutinkollen: ledprotesrelaterad infektion.

Rutinkollen är ett IT-stöd som erbjuds till alla verksamheter som bedriver vård. Både landsting, kommuner och privata utförare kan använda sig av verktyget.

Bild på vårdpersonal som samtalar framför en dator.

Syftet med de båda versionerna är att verksamheterna själva följer upp hur väl rutiner för olika områden följs. Verksamheterna få då en indikation på hur de kan arbeta för att nå deras mål och en möjlighet att jämföra resultat över tid.

Rutinkollen har tagits fram i ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Patientförsäkringen LÖF.

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot