Publicerad: 14 maj 2018

E-utbildning om antibiotika

Utbildningen Antibiotikasmart tar upp de allra vanligaste infektionsdiagnoserna. Den vänder sig i första hand till läkare i primärvård och öppenvård. Även läkare inom slutenvård kan ha nytta av kunskaperna om antibiotika och vanliga infektioner.

Webbutbildningen kan användas i sin helhet en gång eller som resurs att komma tillbaka till för att öva.

E-utbildningen Antibiotikasmart (Flash, öppnas nytt fönster)

Du behöver Flash-player för att kunna ta del av e-utbildningen.

Utbildningens innehåll

Antibiotika är en viktig patientsäkerhetsfråga både för hälso- och sjukvården och för den enskilda patienten. Den här webbutbildningen ger dig kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar. Fokus ligger på praktisk övning och ett praktiskt inriktat test. Utbildningen innehåller också en teoretisk del för dig som behöver det.

Du kan närsomhelst gå till valfri del av utbildningen. Hela utbildningen tar cirka 40 minuter att gå igenom.

Utbildningens fyra delar

  • Testa dina teoretiska förkunskaper
  • Öka dina teoretiska baskunskaper
  • Praktisk övning genom patientfall
  • Praktiskt test inom sex olika diagnoser

Framtagen i samarbete med Strama-grupper

Utbildningen har tagits fram av SKL i samarbete med Strama-grupperna i Stockholm, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Västerbotten och Västra Götaland.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot