Publicerad: 9 november 2017

E-utbildning om antibiotika

Antibiotika är en viktig patientsäkerhetsfråga både för hälso- och sjukvården och för den enskilde patienten. Här kan du ta del av en e-utbildning och information om antibiotika.

E-utbildningen Antibiotikasmart (Flash, öppnas nytt fönster)

Du behöver Flash-player för att kunna ta del av e-utbildningen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen tar upp de allra vanligaste infektionsdiagnoserna. Den vänder sig i första hand till läkare i primärvård och öppenvård. Även läkare inom slutenvård kan ha nytta av kunskaperna om antibiotika och vanliga infektioner.

Att använda utbildningen

Webbutbildningen är tänkt att kunna användas i sin helhet en gång eller som resurs att komma tillbaka till för att öva. Den tar dig cirka 40 minuter att gå igenom. Utbildningen fokuserar på praktisk övning, med teori bara för dem som behöver.

SKL har i samarbete med Strama-grupperna i Stockholm, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Västerbotten och Västra Götaland tagit fram e-utbildningen "Antibiotikasmart".

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot