Publicerad: 29 maj 2015

Antibiotikainformation på olika språk

SKL har tagit fram en kort skrift om antibiotika som finns på olika språk.

Samtliga filer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Svenska

Arabiska

Persiska

Somaliska

Sorani

Spanska

Tanken är att dem som inte kan tillgodogöra sig innehållet på antibiotikaellerinte.se ska kunna läsa sig till informationen i dessa korta skrifter. De distribueras som PDF: er för att kunna skrivas ut direkt på vårdcentralen eller kliniken. Vårdpersonalen kan då ge grundläggande information om antibiotika på ytterligare fem språk.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot