Publicerad: 4 december 2017

Rena händer räddar liv

Folkhälsomyndigheten och SKL har tagit fram ett informationsmaterial för att stödja vården och omsorgen att förbättra handhygienen.

Rena händer räddar liv, Folkhälsomyndigheten

Att hålla händerna rena är ett av de effektivaste sätten att stoppa smitta i vården. Det är också viktigt för att bromsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Infektioner som uppstår i samband med vård och behandling drabbar miljontals människor varje år i hela världen. Den vanligaste smittvägen är via personalens händer.

Flera angreppssätt

Rena händer räddar liv, patientsäkerhet

Svensk hälso- och sjukvård har länge arbetat för att vårdpersonalen ska öka sin följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, som bland annat reglerar handhygien. Nyckeln till framgång är att angripa problemet från flera olika håll.

I materialet ingår:

  • skrifter om betydelsen av god handhygien och att använda handskar vid rätt tillfällen
  • affischer riktade både till personalen och patienterna som visar hur handhygien ska utföras
  • föreläsningsmaterial och verktyg för att utvärdera arbetet med handhygien på arbetsplatsen.

Rena händer räddar liv har tagits fram i samarbete med företrädare för kommuner och landsting, Svensk Förening för Vårdhygien och Smittskyddsläkarföreningen. Det baseras på den dokumentation som WHO publicerat i samband med lansering av en global handhygienkampanj (Clean Care Is Safer Care) men har anpassats till svenska förhållanden.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot