Publicerad: 18 maj 2017

Infektionsverktyget

Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är stora utmaningar för vården. Infektionsverktyget är ett uppföljningsverktyg som bidrar till att vetskapen om detta förvandlas till insikt och verklig förändring, genom att data från verktyget används lokalt i det systematiska förbättringsarbetet.

IT-stödet

Infektionsverktyget är en nationell e-tjänst som förvaltas av Inera AB. På deras webbplats hittar du mer information om e-tjänsten.

Infektionsverktyget som e-tjänst

Användning av stödet

Runt om i landet pågår arbete med att ta fram rapporter ur Infektionsverktyget och återkoppla informationen till den lokala och regionala verksamheten. SKL har sammanställt en del av dessa erfarenheter i en vägledning, så att de kan spridas vidare och inspirera andra. Vägledningen vänder sig i första hand till dem som ansvarar för patientsäkerhet och antibiotikaanvändning lokalt och regionalt.

Ur intervjumaterialet framträder ett antal viktiga erfarenheter, sammanfattade i åtta framgångsfaktorer för att Infektionsverktyget ska göra nytta i verksamheten.

Infektionsverktyget - vägledning för att förebygga, broschyr

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot