Publicerad: 6 juli 2018

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

sip: samordnad individuell plan för alla åldrar och alla hjälpbehov

SKL har ingått en ny överenskommelse med regeringen om fortsatta satsningar inom området psykisk hälsa.

Psykisk hälsa barn och unga psynk

Det pågår flera insatser för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa.

Aktuellt

Nyhetsbrev

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot