Publicerad: 15 oktober 2018

Äldres psykiska hälsa

I vården och omsorgen av äldre med omfattande behov är det viktigt att se hela människan. Behoven är stora och fler äldre än yngre riskerar att drabbas av depression.

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer.

Idag arbetar projektet Uppdrag Psykisk Hälsa vidare med frågan om äldres psykiska hälsa.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Helena Henningson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot