Publicerad: 6 oktober 2017

Äldres psykiska hälsa

I vården och omsorgen av äldre med omfattande behov är det viktigt att se hela människan. Behoven är stora och fler äldre än yngre riskerar att drabbas av depression.

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer.

Inom projektet Bättre liv för sjuka äldre, som avslutades år 2014, arbetade SKL bland annat med att ta fram en instruktörsutbildning för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa. Idag arbetar projektet Uppdrag Psykisk Hälsa vidare med frågan om äldres psykiska hälsa.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot