Publicerad: 5 oktober 2018

Psykisk hälsa hos asylsökande och nyanlända

I satsningen ”Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända” har SKL tillsammans med regionerna och landstingen tagit fram verktyg för att utbilda all personal som kan vara med och bidra till en positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända.

Verktyg för positiv hälsoutveckling inom kommuner och landsting

Ett stort antal filmer, talarstöd, manualer, verktyg, handböcker och filmade föreläsningar har tagits fram inom programmet, allt material är fritt att använda för utbildning.

I Verktygsbanken finns över 100 insatser och verktyg från hela landet samlade och sökbara. Allt material samlas på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats.

Kunskapslyftet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

Informationsansvarig

  • Samira Radwan
    Administratör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot