Publicerad: 22 september 2017

Psykisk hälsa hos asylsökande och nyanlända

Regeringen vill öka den psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända och beviljade därför SKL 30 miljoner kronor år 2016 för att stödja arbetet inom regioner och landsting för att förbättra den psykiska hälsan för asylsökande och nyanlända. Satsningen fick namnet ”Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända”.

Programmet finns tack vare den förstudie utvecklingsprojektet Uppdrag Psykisk Hälsa (på SKL) gjorde tillsammans med landstinget i Värmland under oktober 2015 till mars 2016.

Samtliga landsting och regioner deltog aktivt i kunskapslyftet som har nått under 19.000 medarbetare över hela Sverige.

Verktyg för positiv hälsoutveckling inom kommuner och landsting

Landstingen har initialt analyserat vilka personalgrupper som behöver mer utbildning, och vilka utbildningar som är mest angelägna. SKL har sedan tagit fram utbildningar som motsvarar behoven, och dessa har utformats för att ge deltagarna verktyg och metoder att sprida kunskaperna vidare till kollegor och övriga medarbetare.

Ett stort antal filmer, talarstöd, manualer, verktyg, handböcker och filmade föreläsningar har tagits fram inom programmet, allt material är fritt att använda för utbildning. I Verktygsbanken finns över 100 insatser och verktyg från hela landet samlade och sökbara.

Målet är att i och med detta ge landsting och regioner ytterligare effektiva verktyg för att utbilda all personal som kan vara med och bidra till en positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända.

De nationella utbildningarna skedde under hösten 2016 och våren 2017. Landsting, regioner och samverkande kommuner skickade 2000 deltagare till de nationella utbildningarna med uppgift att sprida kunskap, verktyg och engagemang vidare.

Det övergripande målet med satsningen har varit att öka kunskapen och stärka kapaciteten i hela landet och på alla nivåer. Från grundläggande insatser som kommer alla asylsökande och nyanlända till del, till behandlingar i den specialiserade psykiatrin.

Kunskapslyftet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot