Publicerad: 13 juli 2016

Barn och ungas psykiska hälsa

Det finns stora vinster, både mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och med effektiva metoder behandla psykisk ohälsa hos barn och unga.

SKL och regeringen har under flera år haft överenskommelser om satsningar inom området psykisk (o)hälsa. Ett mål för arbetet är att förbättra och samordna insatserna för barns och ungas psykiska hälsa. Om alla verksamheter i kommuner, landsting och civilsamhället synkroniserar sina insatser utnyttjas resurserna mer effektivt och resultaten för barn och unga och deras familjer blir bättre.

Barn

Psynk har blivit Uppdrag Psykisk Hälsa

Projektet Psynk var ett nationellt arbete under 2012-2014 med syfte att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga som har, eller riskerar att drabbas av, psykisk ohälsa. Sedan 2015 har Psynk och det tidigare Modellområdesprojektet blivit Uppdrag Psykisk Hälsa, som vi idag arbetar med. Vi arbetar med barn och ungas psykiska hälsa, vuxna och äldre samt kunskap och styrning.

Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot