Publicerad: 2 maj 2018

Bättre vård mindre tvång

SKL bedriver ett nationellt förbättringsarbete för att minska behovet av tvångsåtgärder inom psykiatrin. Att tvingas till vård mot sin vilja är ett allvarligt ingrepp i integriteten. Därför är det viktigt att tvångsvård bara används i yttersta nödfall, och att den utförs så bra som möjligt.

Det nationella arbetet med att minska förekomsten av tvångsvård och tvångsåtgärder har pågått sedan 2008, främst genom olika versioner av genombrottsprogrammet Bättre vård – mindre tvång. Under 2017 har arbetet fokuserat på barn och ungdomspsykiatrin i form av ett genombrottsprogram.

Syftet är att ge stöd och verktyg för att förbättra kvaliteten i metoder och arbetssätt med målsättningen att ge en god och säker vård med ett tydligt patientperspektiv.

För att åstadkomma varaktiga förbättringar, och för att bättre tillmötesgå krav och behov från medborgare, patienter och närstående behövs förändringar i flöden och processer, tas tillvara och ses över, särskilt det förebyggande arbete som kan förhindra tvångsåtgärder.

Genombrottsprogram Barn och Unga 2017 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot