Publicerad: 7 april 2015

Bättre vård mindre tvång

SKL har under 2010-2014 genomfört olika förbättringsaktiviteter och gett stöd till landsting och regioner inom ramen för nationellt förbättringsarbete i den psykiatriska heldygnsvården med målet att minska behovet av tvångsåtgärder.

Bättre vård mindre tvång har under 2010-2014 erbjudit landsting och regioner aktiviteter så att de har haft möjlighet att uppfylla prestationskrav om ett systematiskt utvecklingsarbete i den psykiatriska heldygnsvården. Målet har varit att minska behovet av tvångsåtgärder och har varit en del av överenskommelsen mellan SKL och regeringen.

Förbättringsaktiviteter som SKL erbjudit under 2014 har bland annat varit inspirationsprogram Zeta, utvecklingsprogram Theta, genombrottsprogram Epsilon, coachutbildningar samt inspirations- och kunskapsdagar.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot