Publicerad: 5 januari 2018

Genombrottsmetodik

Det är en metod för kontinuerligt, lärandestyrt förbättringsarbete och metodiken bygger på principen om att det är de som utför arbetet som också är de som kan förändra det. Förändringar testas i liten skala.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot