Publicerad: 16 december 2014

Rapporter från team

Satsningen Bättre vård mindre tvång har arbetat med genombrottsmetodik i form av genombrottsprogram med team från den psykiatriska heldygnsvården  från alla landsting och regioner i landet.

Ett Genombrottsprogram består av 15-20 deltagande team och pågår under cirka åtta månader samt innehåller tre lärandeseminarium. Från 2012 ingår också ett ledarskapsspår med fokus på ledarnas roll i förbättringsarbetet. Varje team (som består av ca 6-8 deltagare) skriver en projektrapport om sitt arbete som granskas av ett annat team i programmet samt av (H)järnkolls attitydambassadörer. Efter revidering gör teamet klart sin rapport. Teamet presenterar också sitt arbete med en virtuell presentation.

Genombrott är en metod för systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete

Genombrottsmetodiken

Mål med utvecklingsarbetet

  • Att minska behovet av och därmed användandet av tvångsåtgärder
  • Att utveckla kunskapen och förbättra kvaliteten vid användandet av tvångsåtgärder
  • Att förbättra patientens upplevelse av tvång.
  • Att utveckla samverkan mellan olika aktörer i patientens liv/värld för att minska andelen inläggningar med tvång (detta mål tillkom 2013).

Genombrottsprogrammens teamrapporter

Genombrottsprogram I (sept 2010-maj 2011)

Genombrottsprogram II (sept 2010-maj 2011)

Genombrottsprogram III (feb 2011-sept 2011)

Genombrottsprogram IV (okt 2011- maj 2012)

Genombrottsprogram V (okt 2011- maj 2012)

Genombrottsprogram VI (feb 2012 - sept 2012)

Genombrottsprogram VII (feb 2012- sept 2012)

Genombrottsprogram i Skåne (april 2011-april 2012)

Genombrottsprogram Alfa (april 2013-nov 2013)

Genombrottsprogram Beta (april 2013-nov 2013)

Genombrottsprogram GammaDelta (okt 2013-maj 2014)

Genombrottsprogram Epsilon (april 2014-okt 2014)

Utvecklingsprogram Theta (mars 2014 - nov 2014)

Inspirationsprogram Zeta (mars 2014 - nov 2014)

Läs vidare

Filmade sändningar och undervisningsmaterial

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot