Publicerad: 5 oktober 2018

Behovsinventering av personer med psykisk funktionsnedsättning

Genom att regelbundet inventera livssituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning får kommunen ett underlag för sin planering och verksamhetsutveckling. En behovsinventering för insamling av data kan göras genom framtagna inventeringsformulär.

Enligt 5 kap. 8 § socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena för människor med psykisk funktionsnedsättning. Genom att inventera målgruppens livssituation får kommunen ett underlag för sin planering och verksamhetsutveckling. Med regelbundna inventeringar ökar möjligheterna att utforma en verksamhet som bättre svarar mot målgruppens behov.

Inventeringsformulär

SKL:s inventeringsformulär för datainsamling (Word, öppnas i nytt fönster)

Information till dig som ansvarar för inventering (PDF, nytt fönster)

Information till dig som ska inventera (PDF, nytt fönster)

Socialstyrelsens inventeringsformulär för datainsamling

Stöd för att sammanställa inventeringen

Som stöd och hjälp att räkna samman inventeringen har SKL tagit fram tre excelmallar. Det finns olika versioner för att underlätta sammanställning vid inventering utifrån Socialstyrelsens inventeringsformulär och utifrån SKL:s inventeringsformulär.

Stöd sammanställning SKL:s inventeringsverktyg (Excel 2007 och senare)

Stöd sammanställning SKL:s inventeringsverktyg (Excel 1997 - 2003)

Stöd sammanställning Socialstyrelsens inventeringsverktyg (Excel 2003 och senare)

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot