Publicerad: 22 september 2017

Digitalt stöd i vårdens förbättringsarbete

SKL fortsätter utvecklingen av ett digitalt stöd i vårdens förbättringsarbete. Under 2015 utvärderas verktyget över hela landet.

Ett digitalt stöd har utvecklats i enlighet med Genombrottsmetodiken, som stödjer förbättringsarbetet genom förenkling, inspiration, hög relevans och visualisering. Syftet är att:

  • vidmakthålla det förbättringsarbete som bedrivits i SKL:s genombrottsprogram 2010 -2014
  • inspirera fler verksamheter att starta utvecklingsarbete för att förbättra vården.

Plattformen är ett digitalt stöd i förbättringsarbete i enlighet med genombrottsmetodiken. Genombrott är en metod för kontinuerligt förbättringsarbete, ett sätt att sprida kunskap och förändra praxis på ett systematiskt och beprövat sätt.

Genombrottsmetoden för kontinuerligt förbättringsarbete

Digitalt stöd, webbplats genombrott

Introduktion till digitalt stöd, genombrott (Film)

Utveckling av det digitala stödet

Fyra framgångsfaktorer har identifierats vid utvecklingen av det digitala stödet: enkelhet, kreativitet, relevans och visualisering. Utmaningen är att kombinera strukturerad metod med kreativ frihet, det vill säga att utveckla en inspirerande och strukturerad digital plattform för processtöd.

Följande delar var med i utvecklingsarbetet:

  • Samla in, förvalta och presentera förbättringsidéer.
  • Administrera och dokumentera enligt PDSA-metoden (Plan, Do, Study, Act).
  • Datainsamling, enkätverktyg, mäta patienters, närståendes och personalens upplevelser av vården.
  • Statistik och rapport, skapa visuell och inspirerande statistik som integrerar förbättringsidé, PDSA och enkätsvar kopplat till verksamhetens mål på en tidsaxel.
  • Kunskapsbank.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot