Publicerad: 26 juni 2017

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin är ett av SKL:s formella nätverk och har som uppdrag att utveckla den psykiatriska hälso- och sjukvården.

Nätverket består av ledande tjänstemän från samtliga landsting/regioner med chefs- eller ledningsansvar inom den psykiatriska specialistvården.

Nätverkets uppdrag är att optimera landstingens och vårdgivarens insatser vid psykiatriska sjukdomstillstånd som kräver specialistvård i enlighet med begreppen i ”god vård”.

Nätverkets prioriterade fokusområden under 2017 är följande:

  • Suicidprevention
  • Somatisk ohälsa och den höga överdödligheten hos personer med allvarlig psykisk sjukdom
  • Standardiserade vårdförlopp
  • Kvalitetsregister och övergång från Psykiatrikompassen till VIS
  • Personal- och kompetensförsörjning

Verksamhetsberättelsen för 2016 (PDF, nytt fönster)

Medlemmar i Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin (PDF, nytt fönster) 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot