Publicerad: 5 oktober 2018

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin är ett av SKL:s formella nätverk och har som uppdrag att utveckla den psykiatriska hälso- och sjukvården.

Nätverket består av ledande tjänstemän från samtliga landsting/regioner med chefs- eller ledningsansvar inom den psykiatriska specialistvården.

Nätverkets uppdrag är att optimera landstingens och vårdgivarens insatser vid psykiatriska sjukdomstillstånd som kräver specialistvård i enlighet med begreppen i ”god vård”.

Prioriterade områden under 2018

Nätverkets prioriterade fokusområden under 2018 är följande:

 • Kunskapsstruktur och RCPH
 • Kvalitetsregister och övergång från Psykiatrikompassen till VIS
 • Personal- och kompetensförsörjning
 • Suicidprevention
 • Standardiserade vårdförlopp
 • Nära vård och omsorg
 • Nivåstrukturering
 • E-hälsa och digitalisering
 • Hälsofrämjande med fokus på den somatiska hälsan hos personer med allvarlig psykisk sjukdom

Informationsansvarig

 • Mikael Malm
  Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot