Publicerad: 23 september 2015

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin är ett av SKL:s formella nätverk och har som uppdrag att utveckla den psykiatriska hälso- och sjukvården.

Nätverket består av ledande tjänstemän från samtliga landsting/regioner med chefs- eller ledningsansvar inom den psykiatriska specialistvården.

På uppdrag av respektive landstingsdirektörer samt hälso- och sjukvårdsdirektörer är de en aktiv resurs för att optimera landstingens och vårdgivarens insatser vid psykiatriska sjukdomstillstånd som kräver specialistvård i enlighet med begreppen i ”god vård”.

Medlemmar i Nätveket för styrning och ledning av psykiatrin

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot