Publicerad: 5 oktober 2018

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin är ett av SKL:s formella nätverk och har som uppdrag att utveckla den psykiatriska hälso- och sjukvården.

Nätverket består av ledande tjänstemän från samtliga landsting/regioner med chefs- eller ledningsansvar inom den psykiatriska specialistvården.

Nätverkets uppdrag är att optimera landstingens och vårdgivarens insatser vid psykiatriska sjukdomstillstånd som kräver specialistvård i enlighet med begreppen i ”god vård”.

Prioriterade områden under 2018

Nätverkets prioriterade fokusområden under 2018 är följande:

  • Kunskapsstruktur och RCPH
  • Kvalitetsregister och övergång från Psykiatrikompassen till VIS
  • Personal- och kompetensförsörjning
  • Suicidprevention
  • Standardiserade vårdförlopp
  • Nära vård och omsorg
  • Nivåstrukturering
  • E-hälsa och digitalisering
  • Hälsofrämjande med fokus på den somatiska hälsan hos personer med allvarlig psykisk sjukdom

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot