Publicerad: 2 mars 2017

Psykisk hälsa hos nyanlända och asylsökande

Regeringen beviljat SKL 30 miljoner kronor för att nationellt implementera resultat och arbetsmetoder för att stärka en positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända.

Det finns möjligheter att effektivisera och förbättra vården och omsorgen för att öka den psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända. Det visar en förstudie som utvecklingsprojektet Uppdrag Psykisk Hälsa (på SKL) gjort tillsammans med landstinget i Värmland under oktober 2015 till mars 2016.

Arbete med kommuner och landsting

De resultat och arbetsmetoder som tagits fram och prövats i Värmland kommer under hösten 2016 att spridas nationellt. Det handlar om att sprida information, insatser, metodstöd och stödjande verktyg för att stärka arbetet för asylsökande och nyanlända.

Spridningsaktiviteterna i höst inleds med att landstingen tillsammans med kommunerna i lämpliga delar gör en inventering lokalt av vad de behöver och sedan anmäler sig till de utbildnings och implementeringsaktiviteter som kommer genomföras. 15 miljoner kommer att fördelas till landstingen efter storlek, bland annat för att kunna engagera processledare och utbildare. Vill din kommun/landsting delta i arbetet? Kontakta Samira Radwan.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot