Publicerad: 8 mars 2019

Överenskommelse 2019 inom psykisk hälsa

SKL och regeringen har tidigare år tecknat överenskommelser för att stimulera satsningar inom psykiatri och psykisk hälsa. För 2019 finns ännu ingen överenskommelse.

Överenskommelse för psykisk hälsa 2019

SKL och regeringen har ännu inte tecknat en överenskommelse för 2019 och det finns ännu inga besked i frågan. Berörda kommuners och regioners kontaktpersoner kommer att kontaktas och skl.se kommer att uppdateras så snart SKL får relevant information om en eventuell överenskommelse.

Uppdrag Psykisk Hälsa

SKL:s åtagande utifrån tidigare överenskommelser har letts och samordnats av Uppdrag Psykisk Hälsa som har sin organisatoriska placering på SKL.

Webbplats Uppdrag Psykisk Hälsa

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare
  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot