Publicerad: 23 december 2016

Överenskommelse för psykisk hälsa 2016

Projektet Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på SKL.

Syftet med överenskommelsen mellan SKL och Socialdepartementet
2016 är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Detta görs med målsättningen att befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet när det gäller området psykisk hälsa.

Överenskommelse 2016 inom området psykisk ohälsa (PDF, nytt fönster)

Uppdrag Psykisk Hälsa har en egen webbplats där det finns information om 2016-års överenskommelse och de utvecklingsarbeten som pågår. Nyanländas psykiska hälsa, sociala investeringar, utveckling av första linjen, samordnad individuell plan, gemensam ledning och styrning, äldres psykiska hälsa och tvångsvård är några av de områden som hanteras av Uppdrag Psykisk Hälsa.

Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot